Ofertas de empleo en Fonsagrada

Mostrando 15 empleos de 26 ofertas

AAvantor
WAREHOUSEMAN

Please click here for our Privacy Policy which explains the purposes for which we will use your personal information and the ways in which we will handle and…

Avantor
Avantor
ТМК
Менеджер активных продаж

Поиск новых клиентов (холодные звонки ,отправка коммерческих предложений и пр). Создание и поддержание клиентской базы. Ведение телефонных и очных переговоров.

ТМК
Galegos (Santiago)
ТМК
SSmith & Nephew
ADVANCED WOUND MANAGEMENT SALES REPRESENTATIVE

Współpraca z osobami pracującymi w innych działach firmy (uczestnictwo we wspólnych projektach firmowych). Codzienna promocja kluczowych produktów Smith+Nephew…

Smith & Nephew
Smith & Nephew
PPhương Trang
TUYểN DụNG NHâN Sự

Có bằng lái xe dấu E trở lên. Các hồ sơ được công chứng (không quá 6 tháng). Có bằng lái xe dấu D trở lên. 1.Nhân viên Lái Xe Tuyến ( Số lượng tuyển:

Phương Trang
Mon
Phương Trang
VViệc làm tiếng Nhật
HRGA MANAGER CôNG TY NHậT LớN ở HưNG YêN- Có XE đưA đóN Từ Hà NộI

8:00 – 17:00, T7 8:00 – 17:00, T7 (1 tháng 2 thứ 7). Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Tham gia tuyển dụng đào tạo cho nhân viên mới. Chào đón những ứng viên.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
CầN 3 PHIêN DịCH TIếNG NHậT PHòNG Kỹ THUậT CôNG TY NHậT

08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (cách tuần). Từ 500 USD đến 600 USD. Làm các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
Vị TRí PRODUCTION SUPERVISOR CôNG TY NHậT NổI TIếNG

Có kinh nghiệm quản lý sản xuất trong công ty Nhật từ 2 năm trở lên. 8:00 – 17:00, T7 8:00 – 17:00, T7 (1 tháng 2 thứ 7). Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
(NộI BàI/~$1200/ ENGLISH) COORDINATOR SUPERVISOR CHO CôNG TY LOGISTIC DẫN đầU THế GIớI

Kinh nghiệm quản lý 3 năm ( quản lý team 30 members). Ha Noi (Nội Bài/~$1200/ English) Coordinator Supervisor cho công ty Logistic dẫn đầu Thế giới Non-Japanese…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
TìM TRợ Lý GIáM đốC HàNH CHíNH NHâN Sự CôNG TY NHậT

08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (2 lần mỗi tháng). Từ 500 USD đến 600 USD. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
QUảN Lý MôI TRườNG CHO CôNG TY HàNG đầU NHậT BảN

Giám sát các tiêu chuẩn an toàn trong thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, vận hành nhà máy/ dự án. Kiểm tra việc thực hiện quản lý an toàn lao động, phòng…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[$700] NHâN VIêN HàNH CHíNH - NHâN Sự CôNG TY NHậT HOàNH TRáNG

Kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh trong công ty, phòng chống các hành vi vi phạm Nội quy lao động. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Quản lý hồ sơ nhân sự.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[NHIềU Cơ HộI THăNG TIếN] NHâN VIêN PHIêN DịCH TIếNG NHậT N3 TậP đOàN HàNG đầU NHậT BảN

Làm các công việc khác do trưởng bộ phận chỉ thị. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Phiên dịch tiếng Nhật cho bộ phận sản xuất. Tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
PHIêN DịCH TIếNG NHậT CôNG TY HOàNH TRáNG CủA NHậT

08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (T7 (cách tuần)). Làm các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Chào đón những ứng viên.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
TUYểN 01 PHIêN DịCH TIếNG NHậT Bộ PHậN SảN XUấT CôNG TY NHậT

08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (2 lần 1 tháng). Từ 500 USD đến 600 USD. Làm các công việc khác do trưởng bộ phận chỉ thị. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[LƯƠNG CAO] KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH CHO CTY MỚI SET UP CỦA NHẬT

Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu từ công ty mẹ ở Nhật. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
Omitir

Recibe ofertas de empleo en tu email

Se el primero en conocer las oferas de empleo que te interesan. Ser el primero en enviar tu cv puede ser un punto clave para conseguir el trabajo de tus sueños.

Regístrate en 15 segundos