Ofertas de empleo en Navia de suarna

Mostrando 15 empleos de 17 ofertas

SServizio Público de Emprego de Galicia
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

Fecha de inicio de la difusión:13/11/2019 Fecha de fin de la difusión:28/11/2019. Datos de la oferta 122019013836. ESTUDIOS DE FP, GRADO O DIPLOMATURA.

Servizio Público de Emprego de Galicia
Servicio Publico de Empleo Estatal
ТМК
Менеджер активных продаж

График работы 5/2, 9-18. Поиск новых клиентов (холодные звонки ,отправка коммерческих предложений и пр). Создание и поддержание клиентской базы.

ТМК
Galegos (Santiago)
ТМК
VViệc làm tiếng Nhật
HRGA MANAGER CôNG TY NHậT LớN ở HưNG YêN- Có XE đưA đóN Từ Hà NộI

Giờ làm việc: 8:00 – 17:00, T7 8:00 – 17:00, T7 (1 tháng 2 thứ 7). Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Tham gia tuyển dụng đào tạo cho nhân viên mới.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
CầN 3 PHIêN DịCH TIếNG NHậT PHòNG Kỹ THUậT CôNG TY NHậT

Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (cách tuần). Lương: Từ 500 USD đến 600 USD. Hung Yen Translator technical department Non-experienced jobs N2…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[NHIềU Cơ HộI THăNG TIếN] NHâN VIêN PHIêN DịCH TIếNG NHậT N3 TậP đOàN HàNG đầU NHậT BảN

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 (2 lần 1 tháng). Hung Yen Translator Non-experienced jobs N2 Staff Điện, điện tử, điện lạnh. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[$700] NHâN VIêN HàNH CHíNH - NHâN Sự CôNG TY NHậT HOàNH TRáNG

Kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh trong công ty, phòng chống các hành vi vi phạm Nội quy lao động. Số năm kinh nghiệm: 2 trở lên. Quản lý hồ sơ nhân sự.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
TìM TRợ Lý GIáM đốC HàNH CHíNH NHâN Sự CôNG TY NHậT

Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (2 lần mỗi tháng). Lương: Từ 500 USD đến 600 USD. Hung Yen GA HR Manager Assistant Non-experienced jobs N3 Staff…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
QUảN Lý MôI TRườNG CHO CôNG TY HàNG đầU NHậT BảN

Giám sát các tiêu chuẩn an toàn trong thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, vận hành nhà máy/ dự án. Kiểm tra việc thực hiện quản lý an toàn lao động, phòng…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
PHIêN DịCH TIếNG NHậT CôNG TY HOàNH TRáNG CủA NHậT

Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (T7 (cách tuần)). Hung Yen Translator - Interpreter QA Non-experienced jobs N2 Staff Điện, điện tử, điện lạnh.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
TUYểN 01 PHIêN DịCH TIếNG NHậT Bộ PHậN SảN XUấT CôNG TY NHậT

Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (2 lần 1 tháng). Lương: Từ 500 USD đến 600 USD. Hung Yen Translator Non-experienced jobs N2 Staff Điện, điện tử,…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[LƯƠNG CAO] KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH CHO CTY MỚI SET UP CỦA NHẬT

Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây? Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu từ công ty mẹ ở Nhật. Quản lý nguồn tiền mặt, tài khoản ngân hàng, kiểm soát dòng tiền…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
[1,800$] QUảN Lý NHà MáY CHO CôNG TY SảN XUấT PHâN HữU Cơ CủA NHậT

Đồng Nai – vùng đất hứa với nhiều cơ hội nghê nghiệp tốt để bạn an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Độ tuổi: 35 ~ 40.

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
TUYểN BIêN PHIêN DịCH LươNG đếN 700USD

Giờ làm việc: 08:00 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (2 lần 1 tháng). Lương: Từ 500 USD đến 700 USD. Hung Yen Translator - Interpreter Non-experienced jobs N1 Staff…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
Vị TRí PRODUCTION SUPERVISOR CôNG TY NHậT NổI TIếNG

Có kinh nghiệm quản lý sản xuất trong công ty Nhật từ 2 năm trở lên. Số năm kinh nghiệm: 2 trở lên. Giờ làm việc: 8:00 – 17:00, T7 8:00 – 17:00, T7 (1 tháng 2…

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
VViệc làm tiếng Nhật
(NộI BàI/~$1200/ ENGLISH) COORDINATOR SUPERVISOR CHO CôNG TY LOGISTIC DẫN đầU THế GIớI

Kinh nghiệm quản lý 3 năm ( quản lý team 30 members). Luân phiên làm việc theo 3 ca. Số năm kinh nghiệm: 3 trở lên. Lý do bạn nên ứng tuyển vào đây?

Việc làm tiếng Nhật
Dou
Việc làm tiếng Nhật
Omitir

Recibe ofertas de empleo en tu email

Se el primero en conocer las oferas de empleo que te interesan. Ser el primero en enviar tu cv puede ser un punto clave para conseguir el trabajo de tus sueños.

Regístrate en 15 segundos